Vilkår
Vilkår TORG

Vilkår for bruk av tjenesten «Torg» mellom bruker og Driva (919889314).

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkår som er skissert for deg som bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilde og tekst i annonsene som blir laget i tjenesten.

Torg er en tjeneste rettet mot privatmarkedet. Tjenestene skal ikke brukes for ordinære kunngjørings- og bedriftsannonser som for eksempel omhandler stilling ledig, profileringsannonser, møte, anbud, bare kjøp og salg av varer fra utsalgssted og nettsted eller annonsering rettet mot bedriftsmarkedet. Slike annonser skal sendes til annonse@driva.no.

Innhold:

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane. Innholdet i annonser og hilsninger kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Tekst skal stå forløpende, og ikke punktvis inndelt eller med linjeskift. Emoji o.l. er ikke tillatt. Avisa påberoper seg retten til å stoppe annonser som er upassende.

Bilde:

Annonser skal ikke inneholde bilde som bruker ikke har rettigheter til, og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enige i slik bruk. Bilde skal være av det objektet som skal selges/kjøpes/leies/utføres. Bilde som inneholder logo/firmanavn blir ikke akseptert.

Bestillingsfrist:

Bestillingsfrist for annonser til TORG er kl. 10 virkedagen før innrykk. Merk at det kan være avvik på frister ved høytids- eller andre røde dager.

Betaling:

Vi tilbyr betaling via Payex. Merverdiavgift er inkludert i betalingen din og vil ikke bli belastet utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalinger/trekk. Når betalinga er gjennomført, vil du få en kvittering på e-post. Når annonsen er godkjent vil du få en ordrebekreftelse på e-post.

Angrerett:

Du har angrerett så sant bookingen din ikke er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det blir publisert. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis, er varen å se på som levert.

Reklamasjon:

Ved ønske om reklamasjon i sammenheng med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.

Brudd på retningslinjer:

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få mulighet til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa hevder også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og justering av bilde.

Avisa har rett til å bruke bilde og tekst i annonser og på avisas nett- og papirprodukt. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.

Alt innhold vil bli slettet etter ett år.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med annonseavdelingen per telefon 71 68 97 40 eller e-post annonse@driva.no. Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt - dette finn du i ordrebekreftelsen din.